Meteen naar de inhoud

Profielen van Betts & Neihart – Zelfsturend autonoom

Dit is een kind met een realistisch zelfbeeld, hij weet wat hij kan, laat dit ook zien en zit doorgaans goed in zijn vel. Hij of zij heeft een prima zelfinzicht, is ondernemend en komt op voor eigen opvattingen. De (hoog)begaafdheid is een onderdeel van de identiteit waar dit kind goed mee om kan gaan.

Een kind dat past binnen zelfsturend autonoom durft te leren, gaat uitdagingen aan in verschillende omgevingen, hij levert prestaties en durft te laten zien wat hij kan en wie hij is. De schoolresultaten passen bij zijn/haar capaciteiten.

Het is een kind dat goed contact heeft met de omgeving en prima sociale vaardigheden.
Begaafdheid is vooral goed zichtbaar in een omgeving waar creatief denken gestimuleerd wordt.

Hij heeft vaak een goede mindset en weet wat hij nodig heeft. Hij durft risico’s te nemen en te leren van gemaakte fouten.

Dit lijkt dus de ideale leerling op school. Ideaal gezien komt deze leerling zelf vragen om uitleg of moeilijkere taken. Het blijft wel belangrijk om goede ondersteuning te bieden en te blijven investeren. Dit betekent vooral ruimte geven, stimuleren, de blik verruimen, de relatie verdiepen, feedback geven, en niet tegenhouden. Kortom faciliteren in mogelijkheden die leiden tot onbegrensd leren. Zowel thuis als op school.

Gedragskenmerken:

 • Heeft schoolresultaten die passen bij haar/zijn capaciteiten
 • Werkt zelfstandig, zonder veel behoefte aan bevestiging van anderen
 • Heeft goede sociale vaardigheden
 • Ontwikkelt eigen doelen en werkt daar effectief mee
 • Neemt risico’s
 • Leert uit fouten
 • Werkt enthousiast voor passies
 • Is creatief
 • Komt op voor eigen opvattingen
 • Laat tolerantie en respect naar anderen zien
 • Goed zelfregulerend vermogen
 • Veerkracht/flexibel
 • Produceert kennis
 • Beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie
 • Intrinsiek gemotiveerd (motivatie komt uit zichzelf)

Welke behoefte heeft dit kind:

 • Voldoende ondersteuning, niet minder!
 • Stimuleren om nieuwe richtingen te kiezen en onafhankelijkheid te vergroten
 • Feedback over sterke kanten en mogelijkheden
 • Aanmoediging om risico’s te nemen, niet alleen voor zeker te gaan
 • Langdurige, faciliterende relaties
 • Support team

Ondersteuning/begeleiding thuis:

 • Stimuleer en daag uit! Met voldoende autonomie
 • Zorgen voor mogelijkheden die gerelateerd zijn aan interessegebieden en passie
 • Belemmeringen tot groeien wegnemen (zijn er obstakels zoals perfectionisme of nog aan te leren vaardigheden)
 • Vrienden van allerlei leeftijden toestaan
 • Betrek het kind bij gezinsbeslissingen
 • Betrek het kind bij de passies van jullie als ouder

Ondersteuning/begeleiding school:

 • Heeft voldoende ondersteuning nodig (meer, niet minder)
 • Geef ruimte voor ontwikkelen van een lange termijn-, geïntegreerd studieplan
 • Belemmeringen tot groeien wegnemen
 • Bied een grote verscheidenheid aan mogelijkheden om te versnellen en te verdiepen
 • Mentoren en mediators
 • Zie af van gebruikelijk schoolbeleid en regels, durf uitzonderingen te maken en faciliteren
 • Bespreek wat succes van je vraagt


Mobiele versie afsluiten