Rots en Water is een psychofysieke training voor kinderen en jongeren en richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties. Ofwel; spelenderwijs en door middel van lichamelijke spelletjes leren kinderen zich lijfelijk neer te zetten in de wereld. Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en jongeren en daardoor het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De training is breed inzetbaar en in veel situaties waardevol. Zowel de communicatie tussen kinderen verbetert -en daarbij ook de sfeer in bijvoorbeeld een klas- maar ook leren kinderen sterker in hun eigen schoenen te staan, vertrouwen te hebben in zichzelf èn dit ook uit te stralen. Daarnaast gaan kinderen hun eigen lijf beter kennen en aanvoelen, doordat ze fysiek bezig zijn en hen steeds bewust gemaakt wordt van hun lijf, gevoel en grenzen.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en het maken van verwerkingsopdrachten.
Een training die dus waardevol is voor alle kinderen! Deze training kan op scholen klassikaal gegeven worden, maar ook met een kleinere groep, een plusgroep of sportclub. Het is dus altijd maatwerk. Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden.
Wil je als ouder dat jouw kind ook mee kan doen met rots en water lessen? Klik hier voor meer informatie.