Meteen naar de inhoud

Profielen van Betts & Neihart – Dubbel bijzonder

Dit kind heeft naast kenmerken van begaafdheid ook kenmerken van een leer-/gedragsprobleem.

Vaak wordt een van twee niet herkend of voldoende erkend. Dit kan bijvoorbeeld AD(H)D zijn, dyslexie, of een autisme spectrum stoornis. Dit kind valt nog steeds binnen een ander type/profiel; het is dus een zeer gevarieerde groep.

Hij of zij werkt inconsistent, presteert gemiddeld of lager, werkt soms verstoord en chaotisch. Problemen kunnen als oorzaak de leer-/gedragsstoornis hebben, maar ook een gebrek aan (h)erkenning van de mogelijkheden van deze leerling (hierdoor het risico op onjuist ‘label’ en inadequate ondersteuning in de ontwikkeling van zijn talenten).

Je ziet vaak veel frustraties. Dit kind heeft vaak een slecht zelfbeeld en kan zich erg dom voelen. Belangrijk is ook je bewust te zijn van de extreem grote a-synchrone kloof die deze kinderen kunnen hebben op sociaal/emotioneel gebied, bv voorlopen door begaafdheid én (!) achterlopen door AD(H)D of ASS.

Behoeften:

Wat zijn de talenten! Wat heeft hij/zij nodig om een kleine stap in de goede richting te maken (ga in gesprek). Ontwikkel de talenten, competent laten voelen, positief benaderen, verantwoordelijkheid geven. Ga compenseren en remediëren, maar kijk vooral naar waar het kind wel goed in is. Vraag thuis op tijd om hulp en begeleiding als je merkt dat je in een negatieve spiraal zit.

Gedragskenmerken:

 • Aangeleerde hulpeloosheid
 • Werkt inconsistent
 • Presteert gemiddeld of minder
 • Verstoort / reageert af
 • Sneller ontmoedigd
 • Laag academisch zelfbeeld
 • Denkt in concepten/ideeën
 • Lijkt in sommige aspecten van het sociaal en emotioneel functioneren jonger
 • Gedragsproblemen
 • Chaotisch
 • (Relatief) trage informatieverwerking
 • Goed probleemoplossend vermogen

Behoeften:

 • Nadruk op de sterke kanten, positieve opvoeding
 • Coping strategieën
 • Attent blijven voor bijkomende problemen/stoornissen
 • Leren volharden en doorzetten, motiveren, benoemen en stimuleren
 • Omgeving creëren waarin sterke kanten ontwikkeld kunnen worden
 • Leren voor zichzelf op te komen

Ondersteuning/begeleiding thuis:

 • Focus op sterke kanten, help zwakke kanten te compenseren
 • De wil om te slagen stimuleren
 • Begaafdheid en capaciteiten (h)erkennen en bekrachtigen
 • Uitdagingen bieden bij aanwezige talenten
 • Begeleiding bieden bij het aangaan van uitdagingen (risico’s)
 • Opkomen voor de leerling op school
 • Zorgen voor gezinsbetrokkenheid
 • Helpen bij het aanleren van zelfcontrole
 • Leer realistische doelen stellen en bereiken

Ondersteuning/begeleiding school:

 • Uitdagen op het gebied waar de sterke kanten liggen is eerste prioriteit
 • Versnelling op sterke gebieden
 • Voorzieningen ter compensatie voor de leerproblemen/ gedragsproblemen
 • Individuele begeleiding
 • Directe instructie in strategieën voor zelfregulatie
 • Leer voor zichzelf op te komen
 • Leer SMART doelen formuleren
 • Onderzoeken “wat is nodig voor dit kind om hier succesvol te kunnen zijn?”
 • Tijd laten doorbrengen met ontwikkelingsgelijken/peers